Alles in het teken van recht op afstammingsinformatie

Advies

De commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing besliste een reeks hoorzittingen te organiseren over het wetsvoorstel dat de anonimiteit bij donatie van gameten wil aanpassen in de wet tot wijziging van de wet van 6 juli 2007 over de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo’s en de gameten.  Het Kinderrechtencommissariaat werd uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

In dit advies zetten we volgende aandachtspunten vanuit een kinderrechtenbril in de kijker:

  • Een breder debat over afstamming is noodzakelijk.
  • Anoniem donorschap is niet toelaatbaar.
  • Kinderen hebben recht op trapsgewijze toegang tot afstammingsinformatie.
  • Er is nood aan een onafhankelijke centrale organisatie voor bewaring, beheer, registratie van informatie van herkomst van het kind.
  • Een goede begeleiding van alle actoren is van belang.

Bezorgd

We bezorgden dit advies op 23 februari 2015 aan de leden van de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

De kinderrechtencommissaris lichtte het advies toe tijdens de hoorzitting van 24 februari 2015.

Contactpersoon

Contacteer een medewerker

Foto van Julie

Julie Ryngaert

Beleidsadviseur Asiel en migratie, diversiteit, interculturaliteit, religie, gelijke kansen, identiteit en afstamming, sport, kinderrechten internationaal

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Advies
-

Beschermen van kinderen gaat boven straffen van ouders

Kinderen moeten in sommige situaties absoluut beschermd worden tegen beslissingen die ouders nemen, of net niet nemen. Toch zijn we tegen het wetsvoorstel dat de automatische tijdelijke schorsing van het ouderlijk gezag oplegt aan een ouder die verdacht wordt van de …
Lees meer Lees meer
Advies
-

Hervorming van het aansprakelijkheidsrecht

De hervorming die voorligt via het wetsvoorstel van maart 2023 over buitencontractuele aansprakelijkheid is in strijd met het Kinderrechtenverdrag. Het introduceert ingrijpende wijzigingen voor minderjarigen en hun ouders. Elke minderjarige zal vanaf de leeftijd van …
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.