Discreet bevallen met informatiewaarborgen voor het kind?

Advies

Naar aanleiding van een hoorzitting over de verschillende wetsvoorstellen rond discreet bevallen vroegen de Verenigde Commissies voor de Justitie en de Sociale Aangelegenheden van de Senaat ons advies. In dit advies brengen we een geactualiseerde versie van ons advies uit 2009.

Bij het uittekenen van dit advies steunden wij op het Internationaal Kinderrechtenverdrag (IVRK) als referentiekader, op eerder geformuleerde aanbevelingen van het VN-Comité voor de Rechten van het Kind rond dit thema, op de bestaande juridische expertise en op klachten zoals geformuleerd in het kader van het ombudswerk van het Kinderrechtencommissariaat.

Het uittekenen van een wetgeving over discreet bevallen is complex. In dit advies kunnen wij onmogelijk alle aspecten hiervan grondig behandelen. Wij beperken ons noodgedwongen tot wat  vanuit een kinderrechtenperspectief belangrijk en essentieel is.

Bezorgd

Dit advies maakten we mondeling over aan de leden van de Verenigde Commissies voor de Justitie en de Sociale Aangelegenheden van de Senaat op 19 maart 2013.

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Memorandum
-

Memorandum 2024 Kinderrechtencommissariaat

Zo’n 1,3 miljoen Vlaamse kinderen en jongeren onder de achttien hebben amper iets in de politieke pap te brokken. Zij gaan niet stemmen. Als kinderrechten een prioriteit worden in Vlaanderen, België en Europa, wint iedereen.
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.