Hoorzitting over bijsturing Vlaams Actieplan Armoedebestrijding

Advies

Op 14 december 2017 was er een hoorzitting over het bijgestuurde Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) 2015-2019 in de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement. Het Kinderrechtencommissariaat werd uitgenodigd, beleidsadviseur Naima Charkaoui reageerde op het bijgestuurde actieplan.

Recente adviezen

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.