Jaarverslag Kinderrechtencommissariaat 2016-2017: waar is mijn thuis?

Advies

Meer dan 1.200 mensen klopten in het werkjaar 2016-2017 aan bij het Kinderrechtencommissariaat. Meldingen over problemen op school spannen de kroon (32%), vooral lang aanslepende pestproblemen en sancties. Dan volgen meldingen over problemen thuis (24%), vaak in vechtscheidingen. Op de derde plaats komen problemen in de hulp aan minderjarigen (18%). Daarna volgen kinderen op de vlucht (9%) en contacten met justitie en politie (6%). In heel wat meldingen zijn kinderen en jongeren vandaag op zoek naar een plek waar ze tot rust kunnen komen. Ze verlangen naar een thuis of een plek waar ze zich thuis kunnen en mogen voelen.

Bezorgd

We bezorgden ons jaarverslag 2016-2017 aan alle Vlaamse volksvertegenwoordigers van het Vlaams Parlement en de bevoegde ministers.

Op 7 december 2017 stelden we ons jaarverslag voor in de Commissie voor Onderwijs en op 6 februari 2018 in de Commissie voor Welzijn van het Vlaams Parlement. Op 1 maart 2018 stellen we ons jaarverslag voor in de Commissie voor Jeugd.

Recente adviezen

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.