JKP krijgt meer reliëf maar mag integraal karakter niet verliezen

Advies

Op voorstel van de minister van Jeugd keurde de Vlaamse Regering op 18 mei 201 principieel het ontwerpbesluit goed over het jeugd- en kinderrechtenbeleid. Dat ontwerpbesluit moet van het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) een meer actiegericht plan maken.

De minister vroeg op 22 mei 2018 het advies van het Kinderrechtencommissariaat.

Het Kinderrechtencommissariaat kan zich scharen achter de voorgestelde aanpassingen van het JKP.

  • We waarderen het tweesporenbeleid dat het ontwerpbesluit naar voren schuift. Het JKP krijgt meer reliëf door prioritaire doelstellingen te formuleren én het JKP behoudt zijn integrale karakter dankzij jaarlijks overleg tussen ‘elke’ minister van de Vlaamse Regering en de jeugd- en kinderrechtenactoren om de beleidsnota en -brieven voor te bereiden.
  • We steunen de keuze om voor elke prioritaire doelstelling een projectplan op te stellen. Dat moet toelaten om de doelstellingen beter en gemakkelijker te realiseren, te monitoren en te evalueren. Het tussentijds rapport zal aandacht besteden aan tekortkomingen. Dat kan er mee voor zorgen dat de tussentijdse rapporten een echt werkinstrument worden voor het beleid.
  • Het JKP krijgt een budgettaire vertaling. Elk projectplan vermeldt de budgetten die ervoor vrijgemaakt worden. Dat was ook een vraag van het VN-Kinderrechtencomité.


Anderzijds suggereren we om het tweesporenbeleid uitdrukkelijker op te nemen in het ontwerpbesluit.

  • Artikel 2 van het ontwerpbesluit spreekt over ‘maximum vijf prioritaire doelstellingen’. We suggereren om dat te vervangen door ‘minimaal vijf prioritaire transversale doelstellingen’.
  • Artikel 6 zegt dat er elk jaar overleg komt tussen elke Vlaamse minister en de jeugd- en kinderrechtenactoren om de beleidsnota en de beleidsbrieven voor te bereiden. We hopen dat dat leidt tot duidelijke aandacht voor maatregelen over kinderen en jongeren in elke beleidsnota en in elke beleidsbrief.

Bezorgd

We bezorgden dit advies op 11 juni 2018 aan de minister van jeugd en de Vlaams volksvertegenwoordigers van de commissie voor jeugd van het Vlaams Parlement.

De kinderrechtencommissaris licht dit advies toe in de Commissie voor Jeugd op donderdag 12 juli 2018.

Contactpersoon

Contacteer een medewerker

Foto van Leen

Leen Ackaert

Beleidsadviseur Gehandicaptenzorg, wonen, kinderopvang, gezinsondersteuning, vrije tijd, jeugd- en kinderrechtenbeleid

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Memorandum
-

Memorandum 2024 Kinderrechtencommissariaat

Zo’n 1,3 miljoen Vlaamse kinderen en jongeren onder de achttien hebben amper iets in de politieke pap te brokken. Zij gaan niet stemmen. Als kinderrechten een prioriteit worden in Vlaanderen, België en Europa, wint iedereen.
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.