Kinderen en reclame op tv

Advies

Reclame is overal, ook op radio en TV. Om jonge kinderen te beschermen geldt een reclameverbod in de onmiddellijke buurt van kinderprogramma’s. Maar dit verbod is niet erg krachtig. Kinderen verleiden en beïnvloeden gaat ook via andere manieren zoals merchandising en product placement. Het verbod geldt enkel voor Vlaamse zenders. Sommigen willen dit verbod uitbreiden. Anderen zien het liever helemaal verdwijnen.

Het Kinderrechtencommissariaat  beseft dat een verbod op radio en TV niet zaligmakend is. En dat de overheid noch de ouders kinderen ten volle kunnen wapenen tegen de effecten van reclame. Toch is er een zekere zorgplicht van de overheid voor de jongste consumenten. Het reclameverbod kan effectiever zijn door  de sanctiemogelijkheden te versterken.

Bezorgd

Dit advies bezorgden we aan de leden van de Commissie voor Cultuur, Media en Sport van het Vlaams Parlement.

Gepubliceerd
op 20/03/2000 als Parl.St. Vl.Parl., 1999-2000, nr.92/2

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Memorandum
-

Memorandum 2024 Kinderrechtencommissariaat

Zo’n 1,3 miljoen Vlaamse kinderen en jongeren onder de achttien hebben amper iets in de politieke pap te brokken. Zij gaan niet stemmen. Als kinderrechten een prioriteit worden in Vlaanderen, België en Europa, wint iedereen.
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.