Kinderen van de rekening: knelpunten in opvangcentra GO!

Knelpuntnota

Het Opvangcentrum voor het buitengewoon onderwijs van het GO! Onderwijs in De Haan kwam in een negatief daglicht te staan in de media. Het Kinderrechtencommissariaat ontving daarvoor al signalen over de zeer gebrekkige infrastructuur en daaruit voortvloeiende moeilijkheden van dit opvangcentrum.

Na het bezoek van twee van de vier opvangcentra en het voeren van gesprekken met hoofdopvoeders en directies stelden we een aantal structurele knelpunten vast. Die knelpunten lijsten we op in deze nota. Omdat ondertussen ook het actualiteitsdebat in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement plaatsvond (3 oktober 2012) verwerkten we ook deze informatie.

Deze nota noemt 'Kinderen van de rekening'. Want deze groep van kinderen en jongeren zijn duidelijk – maar vaak onzichtbaar – slachtoffer van de actuele financiële besparingen.

Stand van zaken

Bezorgd

Deze knelpuntennota bezorgden we aan alle Vlaamse Volksvertegenwoordigers van het Vlaams Parlement.

Gedachtewisseling

Op 27 november 2012 lichtte de kinderrechtencommissaris de nota toe tijdens de gedachtenwisseling in de verenigde commissie Onderwijs en Welzijn van het Vlaams Parlement.

De verenigde commissies Onderwijs en Welzijn bespraken de toestand met de kinderrechtencommissaris, vertegenwoordigers van het GO!, minister van Welzijn Jo Vandeurzen en minister van Onderwijs Pascal Smet.

Op korte termijn worden er een aantal stappen gezet:

  • Duidelijke screening van de populatie in de opvangcentra en informatieuitwisseling wordt beter georganiseerd;
  • Zorginspectie krijgt mandaat;
  • Meer regionale aanpak mogelijk maken;
  • Installatie regionale ondersteuningsteams in samenwerking met Jongerenwelzijn.

Tegelijkertijd wordt er in de lopende begroting 500 000 euro uitgetrokken voor dringende infrastructurele aanpassingen.

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Memorandum
-

Memorandum 2024 Kinderrechtencommissariaat

Zo’n 1,3 miljoen Vlaamse kinderen en jongeren onder de achttien hebben amper iets in de politieke pap te brokken. Zij gaan niet stemmen. Als kinderrechten een prioriteit worden in Vlaanderen, België en Europa, wint iedereen.
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.