Kwetsuren van racisme als stoorzender in ontwikkeling van kinderen

Standpunt

In een brede betekenis gaat racisme zowel over strafbare vormen als onderliggende mechanismen zoals stereotypering en beeldvorming. Al deze vormen kunnen een negatieve impact hebben op kinderen en de realisatie van hun rechten. Racisme is een inbreuk op het nondiscriminatiebeginsel. Het bedreigt de integriteit van kinderen en hun recht op gezondheid en op ontwikkeling.

Kinderen hebben ondersteuning nodig om de schadelijke impact van racisme zo klein mogelijk te houden en een tegengewicht te bieden. Hun veerkracht versterken kan door:

  • Racisme bespreekbaar te maken op jonge leeftijd
  • Een positieve ontwikkeling van de etnisch-culturele identiteit
  • Actieve steun van de ouders en anderen in de omgeving
  • Om dit waar te maken is het nodig dat sectoren zoals opvoedingsondersteuning, onderwijs, jeugdwerk, gezondheidszorg en sociaal werk hun kennis ontwikkelen en acties ontplooien.


Daarnaast is het essentieel om racisme zelf tegen te gaan, onder meer door:

  • Op te treden tegen racistisch geweld
  • In het onderwijs mechanismen van ongelijkheid te doorbreken en ruimte te maken voor diversiteit
  • Etnisch profileren bij de politie tegen te gaan
  • Evenwichtige beeldvorming in de media te stimuleren.
     

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Memorandum
-

Memorandum 2024 Kinderrechtencommissariaat

Zo’n 1,3 miljoen Vlaamse kinderen en jongeren onder de achttien hebben amper iets in de politieke pap te brokken. Zij gaan niet stemmen. Als kinderrechten een prioriteit worden in Vlaanderen, België en Europa, wint iedereen.
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.