Multidisciplinair onderzoek over pesten

Advies

Op vraag van de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement geeft het Kinderrechtencommissariaat advies over het voorstel van resolutie over een multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen van pesten bij jongeren.

De vraag naar een wetenschappelijk onderzoek over de oorzaken, gevolgen en oplossingen van pesten is zeer legitiem. Het kinderrechtenverdrag onderstreept dat de school pestgedrag moet aanpakken en moet voorkomen door preventieve acties. Artikel 3 stelt dat het belang van het kind de eerste overweging moet zijn bij beslissingen van overheden en andere instanties. En artikel 19 roept de staten op om kinderen te beschermen tegen alle vormen van lichamelijk of geestelijk geweld, letsel of misbruik, verwaarlozing of nalatige behandeling.

In ons advies baseren we ons op jaarverslagen van het Kinderrechtencommissariaat, ons dossier “Geweld, gemeld en geteld”, de adviesbrief over geweld en de schoolomgeving.
Het Kinderrechtencommissariaat ontvangt regelmatig vragen en klachten van kinderen en jongeren over pesten. Op school, maar evenzeer via sociale media. De analyse van deze signalen toont dat, hoewel er de voorbije jaren in Vlaanderen al heel wat werk verricht is, er nood blijft aan een meer structurele aanpak van pestgedrag. Een multidisciplinair onderzoek op velerlei terreinen kan hiertoe een belangrijke voedingsbodem bieden.

In dit advies doen we aanbevelingen die zich op drie niveaus situeren om dit onderzoek mee vorm te geven: (1) de klaspraktijk , (2) de schoolcultuur en –infrastructuur en (3) de sociale media.
Zo hopen we bij te dragen tot een geïntegreerde aanpak van pestgedrag. Die zowel oog heeft voor individuele verantwoordelijkheden als voor verantwoordelijkheden op school- en beleidsniveau.

Bezorgd

Dit advies bezorgden we aan de leden van de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement. De kinderrechtencommissaris stelt dit op 3 oktober voor tijdens de hoorzitting over het voorstel van resolutie betreffende het opstarten van een multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen inzake pesten bij jongeren.

Gepubliceerd
op 01/10/2013 als Parl.St. Vl. Parl, 2013-2014 nr.1898/2.

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Memorandum
-

Memorandum 2024 Kinderrechtencommissariaat

Zo’n 1,3 miljoen Vlaamse kinderen en jongeren onder de achttien hebben amper iets in de politieke pap te brokken. Zij gaan niet stemmen. Als kinderrechten een prioriteit worden in Vlaanderen, België en Europa, wint iedereen.
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.