Rapport over het vijftiende periodiek verslag van België

Advies

Het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de Rechten van de Mens (FIRM), het Kinderrechtencommissariaat en de Délégué Général aux Droits de l'Enfant (DGDE) bezorgden samen op 30 juni 2021 een rapport over het vijftiende periodiek verslag van België aan het Europees Comité voor Sociale Rechten.

België is een van de laatste West-Europese landen die geen uitdrukkelijk verbod op lijfstraffen heeft. Dit is in strijd met de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en met de internationale verplichtingen van België.

Samen met het FIRM en de DGDE verzoeken het Comité om te blijven toezien op de uitvoering van een uitdrukkelijk verbod op lijfstraffen omdat dit nog altijd ontbreekt in België.

Samen vragen we:

  • Pas het Burgerlijk Wetboek aan om elk fysiek, psychisch, psychologisch en zogenaamd ‘opvoedkundig’ geweld te verbieden. Zorg ervoor dat het verbod op 'opvoedkundig’ geweld ook doorgetrokken wordt in de regelgeving van alle gemeenschappen en gewesten.
  • Laat de wetswijziging gepaard gaan met bewustmakings-, preventie- en voorlichtingscampagnes naar het brede publiek, alsook met opleidingen en ondersteuning om geweldloos op te voeden voor ouders, leerkrachten en zorgverleners. Opleiding en steun moet er zijn voor alle beroepsbeoefenaars die in contact komen met kinderen en hun families, jeugdbeschermingsinstanties, magistraten en advocaten.

Bezorgd

Op 30 juni 2021 bezorgden we ons gezamenlijk rapport over het vijftiende periodiek verslag van België aan het Europees Comité voor Sociale Rechten.

Contactpersoon

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Memorandum
-

Memorandum 2024 Kinderrechtencommissariaat

Zo’n 1,3 miljoen Vlaamse kinderen en jongeren onder de achttien hebben amper iets in de politieke pap te brokken. Zij gaan niet stemmen. Als kinderrechten een prioriteit worden in Vlaanderen, België en Europa, wint iedereen.
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.