Rechten van gebruikers van welzijnsvoorzieningen

Advies

Verschillende decreten over rechten van gebruikers van welzijnsvoorzieningen werden in het Vlaams Parlement ingediend. In de adviezen geeft het Kinderrechtencommissariaat gedetailleerde commentaren. Positief is in elk geval is deze voorstellen minderjarigen ook als cliënt erkennen.

Specifieke aanbevelingen van het Kinderrechtencommissariaat zijn:

  • duidelijkheid creëren dat de minderjarige in eigen hoofde gebruiker van een welzijnsvoorziening is,
  • coherente regeling over alle soorten hulpverlening (vrijwillig of gedwongen, ambulant of residentieel),
  • transparante klachtenstructuren zonder te veel tussenniveaus,
  • werken met protocols, of afspraken eerder dan met hulpverleningscontracten.

Bezorgd

Dit advies bezorgden we aan de leden van de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement.

Gepubliceerd
op 22/03/2000 als Parl.St. Vl.Parl.,1999-2000, nr. 104/2

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Memorandum
-

Memorandum 2024 Kinderrechtencommissariaat

Zo’n 1,3 miljoen Vlaamse kinderen en jongeren onder de achttien hebben amper iets in de politieke pap te brokken. Zij gaan niet stemmen. Als kinderrechten een prioriteit worden in Vlaanderen, België en Europa, wint iedereen.
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.