Scheidingsbemiddeling

Advies

Scheidingsbemiddeling zit in de lift. Zowel de federale als de Vlaamse overheid zijn er druk mee bezig. Momenteel kan iedereen zich bemiddelaar noemen. Een erkenning dringt zich op.

Ook al richt bemiddeling zich op de scheidende partners, toch kan de aandacht voor de rechten van de betrokken kinderen niet onderbelicht blijven. Het grootste probleem voor kinderen is vaak dat ze zich niet gehoord voelen. Dat ze zich gekneld voelen in het ouderlijk conflict. Ze willen en kunnen geen partij kiezen. Een aanpak van scheiding door bemiddeling kan hier meer antwoorden geven dan de klassieke gerechtelijke aanpak met strakke procedures. Beide ouders blijven aangesproken op hun ouderrol. Blijvend contact van het kind met beide ouders krijgt meer kans dan bij een vechtscheiding. 

Bezorgd

We bezorgden dit advies aan de Volksvertegenwoordigers van het Vlaams Parlement en het Federaal Parlement. De kinderrechtencommissaris gaf een toelichting tijdens de gedachtewisseling in de de Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement.

Gepubliceerd
op 23/04/1999 als Parl.St. Vl.Parl., 1997-1998, nr. 953/6 met uiteenzetting kinderrechtencommissaris

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Advies
-

Beschermen van kinderen gaat boven straffen van ouders

Kinderen moeten in sommige situaties absoluut beschermd worden tegen beslissingen die ouders nemen, of net niet nemen. Toch zijn we tegen het wetsvoorstel dat de automatische tijdelijke schorsing van het ouderlijk gezag oplegt aan een ouder die verdacht wordt van de …
Lees meer Lees meer
Advies
-

Hervorming van het aansprakelijkheidsrecht

De hervorming die voorligt via het wetsvoorstel van maart 2023 over buitencontractuele aansprakelijkheid is in strijd met het Kinderrechtenverdrag. Het introduceert ingrijpende wijzigingen voor minderjarigen en hun ouders. Elke minderjarige zal vanaf de leeftijd van …
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.