Veranker recht op geweldloze opvoeding in de wet

Standpunt

In de Commissie voor Justitie van de Kamer van volksvertegenwoordigers vond op 26 januari 2022 een hoorzitting plaats over het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek tot invoering van een verbod op systematisch geweld tussen ouders en kinderen, nr. 1840/1 en 2 (en het advies van de Raad van State), samengevoegd met het wetsvoorstel tot wijziging van het oud Burgerlijk Wetboek, teneinde het recht van het kind op een geweldloze opvoeding te verankeren en iedere vorm van geweld tegen kinderen te verbieden nr. 1956/1 en 2 (en het advies van de Raad van State).

Naar aanleiding van deze bespreking heeft men het Kinderrechtencommissariaat gevraagd om deel te nemen aan deze hoorzitting. en voorafgaand een standpunt te bezorgen.

Het Kinderrechtencommissariaat pleit al erg lang voor een wijziging van het Burgerlijk Wetboek, waarbij een verbod op het gebruik van geweld op kinderen expliciet wordt ingeschreven.

We geloven sterk in zo’n verbod als maatschappelijk signaal. Geweld op kinderen mogen we niet tolereren. Nooit. Nergens.

We zijn ervan overtuigd dat dergelijk verbod op geweld op kinderen mensen alerter zal maken voor het probleem, en een ontradend effect zal hebben.

Om die reden moet een wijziging van het Burgerlijk Wetboek gepaard gaan met een breder debat over geweld tegen kinderen en informatie over positief opvoeden, samen met bewustmakingscampagnes.

Als één van de laatste Europese landen die achterblijft met dergelijke wetgeving, hoopt het Kinderrechtencommissariaat dat de Wetgever nu eindelijk zijn verantwoordelijkheid neemt.

Bezorgd

Dit standpunt werd bezorgd aan de volksvertegenwoordigers van de Commissie voor Justitie van de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Vlaamse volksvertegenwoordigers.

Contactpersoon

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Memorandum
-

Memorandum 2024 Kinderrechtencommissariaat

Zo’n 1,3 miljoen Vlaamse kinderen en jongeren onder de achttien hebben amper iets in de politieke pap te brokken. Zij gaan niet stemmen. Als kinderrechten een prioriteit worden in Vlaanderen, België en Europa, wint iedereen.
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.