Recht op onderwijs: voor elk kind een plek

Onderwijs

Veel ouders kregen recent de boodschap dat ze helaas geen plek hebben voor hun kind in een school voor buitengewoon onderwijs. 60ste , 80ste … of zelfs meer op de wachtlijst van meerdere aangesproken scholen is geen uitzondering. Een echt perspectief om te kunnen beginnen in het buitengewoon onderwijs is er voor hen dus niet. En vooral niet in de regio Antwerpen.

Heel concreet betekent dat wachten voor hen dat ze ofwel thuis zitten ofwel op school maar in een klas die voor hen misschien toch niet de beste oplossing kan bieden. De druk op de kinderen zelf die hierdoor soms in hun ontwikkeling geremd worden, maar ook op hun ouders, is vaak groot.

We vragen dat het recht op onderwijs gegarandeerd wordt voor elk kind dat nood heeft aan een plek in het buitengewoon onderwijs. We vragen daarnaast aan het beleid om blijvende inspanningen te leveren naar volwaardige inclusie, waarbij scholen voldoende ondersteund worden en waar ook verder gewerkt wordt aan complementaire wegen naar inclusie, zoals het voorzien van klassen buitengewoon onderwijs op campussen van scholen in het gewoon onderwijs.

Jullie tekeningen blijven binnenstromen op het Kinderrechtencommissariaat. Dat wil zeggen dat heel wat kinderen geen gepaste plek op school vinden. Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens reageert met een filmpje.

Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens reageert op de vele kindertekeningen die ze krijgt

Nieuws

Onderwijs
Welzijn en gezondheid

Pyjamadag

De kinderrechtencommissaris steekt alle kinderen en jongeren die door ziekte niet naar school kunnen, een hart onder de riem op pyjamadag.
Lees meer Lees meer
Onderwijs
Jeugdhulp

Leven op een schoolinternaat in Vlaanderen. Hoe beleven jongeren dit zelf?

Internaten zijn voor de jongeren een tweede – en soms zelfs een eerste – thuis. Het is een plek waar kinderrechten elke dag opnieuw concreet vorm krijgen.
Hoe ervaren jongeren het leven op internaat? Voelen ze zich er veilig en hoe is hun band met opvoeders? Is er genoeg privacy? Kunnen ze zelf keuzes maken en mogen ze meepraten over hoe hun leefomgeving vorm krijgt?
Lees meer Lees meer