Dienstencheques garanderen geen kwaliteitsopvang

Advies

In de kinderopvang staan nog te vaak de tewerkstellingskansen centraal, eerder dan de pedagogische en de sociale functie. De focus van kinderopvang moet op het jonge kind en zijn noden en behoeften liggen: de ontwikkeling, de zorg, de veiligheid, het contact, het spel enz. Hiervoor hebben we professionals nodig. Kinderopvang is dan ook geen dienstverlening die zomaar via dienstencheques kan uitbesteed worden.

Bezorgd

Deze adviesbrief bezorgden we aan de ministers van de Vlaams Regering.

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.