Leerzorgniveau 4 in strijd met internationale rechtsregels

Advies

Personen met een handicap zijn in de eerste plaats mensen met rechten zoals iedereen. Het onderwijssysteem moet op termijn de drempels wegwerken waardoor het voor leerlingen met een handicap mogelijk wordt om naar gewone scholen te gaan.

Scholen moeten redelijke aanpassingen kunnen doorvoeren en daarvoor de nodige ondersteuning en middelen krijgen.

Bezorgd

Bezorgd aan de leden van de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie van het Vlaams Parlement.

Gepubliceerd
op 04/07/2007 als Parl.St. Vl.Parl., 2006-2007n nr 1275/1 bijlage 2

Recente adviezen

Advies
-

Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

Van eind augustus 2023 tot begin december 2023 kreeg het Kinderrechtencommissariaat dubbel zo veel klachten als in de voorbije jaren over een heel schooljaar. De klachten die ons bereiken, tonen eens te meer aan dat structurele oplossingen nodig zijn.
Lees meer Lees meer
Advies
-

Garandeer gezonde schoolmaaltijden voor elk kind

Leerkrachten en schooldirecties in Vlaanderen kaarten al jaren aan dat kinderen met honger op school zitten. We vragen een Vlaams beleid dat scholen ondersteunt, van kleuter- tot secundair onderwijs, om leerlingen minstens 4 keer per week een kosteloze of betaalbare …
Lees meer Lees meer
Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.