Nieuws

Geweld

KRC steunt de week tegen pesten

Het Kinderrechtencommissariaat steunt de week tegen pesten. Elk kind heeft recht om veilig op te groeien en beschermd te worden tegen pesten. Het is super belangrijk dat kinderen en jongeren zich goed in hun vel voelen en zichzelf kunnen zijn.
Lees meer Lees meer
Identiteit en diversiteit
Adoptie en afstamming
Gezin

Pauze voor interlandelijke adoptie meer dan nodig, maar voldoende?

De meldingen, klachten en signalen op het Kinderrechtencommissariaat en de rechten van kinderen die in het geding zijn, nopen ons tot een grote terughoudendheid en voorzichtigheid bij interlandelijke adoptie. Spreken over een toekomst voor interlandelijke adoptie, is te voorbarig. Er zijn nu vooral eerst gepaste en gedurfde beleidskeuzes nodig. Niet alleen voor toekomstige adoptiekinderen, de huidige generatie adoptiekinderen, maar ook voor volwassenen geadopteerden. Dat is de overheid aan hen verplicht. 
Lees meer Lees meer
Kinderrechtenbeleid
Gezin

Warmste week

‘Mijn wens is een zorgeloze jeugd voor elk kind, omringd door mensen die altijd, onvoorwaardelijk voor hen klaarstaan, steun bieden en hen opvangen als nodig.’ sprak kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens tijdens #dewarmsteweek in Brugge.
Lees meer Lees meer

Geef jongeren ook in 2024 een stem

Beleidsbeslissingen raken kinderen en jongeren van dichtbij. En de gevolgen van keuzes voor morgen voelen zij het langst.
Geef jij de jonge generatie ook in 2024 een stem? Laten we samen bouwen aan een samenleving die kiest voor kinderen en hun rechten. Een samenleving waarin kinderen kunnen bloeien en groeien.
Lees meer Lees meer
Leefmilieu en klimaat

Klimaatmars: de klimaatcrisis is een kinderrechtencrisis

Het Kinderrechtencommissariaat was aanwezig op de klimaatmars van 3 december 2023. Samen met ouders, grootouders, kinderen en jongeren vragen we een degelijk rechtvaardig klimaatbeleid wereldwijd. Kinderrechten staan wereldwijd onder druk door de directe gevolgen van de klimaatopwarming. Kinderen in bepaalde werelddelen ondervinden het nu elke dag. Vlaamse kinderen zien de impact ervan op hun toekomst en op toekomstige generaties kinderen. Sommige kinderen hebben klimaatstress. Het is belangrijk dat naast wereldleiders ook kinderen gehoord worden.
Lees meer Lees meer
Leefmilieu en klimaat
Armoede en sociaal beleid
Kinderrechten

Rechtvaardige transitie en mensenrechten

Klimaat en milieu zijn kinderrechtenkwesties en mensenrechtenkwesties. Daarom werkten we samen met het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM), het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, het interfederaal Gelijkekansencentrum (Unia), het Federaal Migratiecentrum (Myria) en de Délégué général aux droits de l'enfant (DGDE) aan een advies over de rechtvaardige transitie.
Lees meer Lees meer