Nieuws

Code zwart voor mentaal welzijn

Maak van het mentaal welzijn van jongeren een beleidsprioriteit. Het kookpunt is bereikt, horen we van jongeren, ouders, huisartsen, CLB’s, therapeuten, scholen, psychiaters en betrokken burgers.
Lees meer Lees meer

Vaccinatie 5- tot 11-jarigen

Bied gerust vaccins aan voor kinderen. Maar laat ouders wel zelf beslissen op basis van toegankelijke, heldere informatie. En sluit vooral geen kinderen uit op basis van hun vaccinatiestatus.
Lees meer Lees meer