Maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Advies

Het ontwerp van decreet zet betekenisvolle stappen in de implementatie van artikel 24 van het Verdrag over de Rechten van Personen met een Handicap. Deelname aan het gewoon onderwijs, op basis van afdwingbare redelijke aanpassingen, moet kinderen en jongeren met een handicap de kans geven volwaardige diploma’s en getuigschriften te behalen. Onderwijs is immers een belangrijke hefboom voor participatie aan de samenleving.

Toch menen we dat de formuleringen in het decreet zelf het recht op redelijke aanpassingen onvoldoende afdwingbaar maakt. Dat komt de rechtspositie van de betrokken leerlingen absoluut niet ten goede. Het Kinderrechtencommissariaat vraagt duidelijke garanties voor het realiseren van een lange termijnperspectief voor elke leerling.
Het advies eindigt met enkele aanbevelingen die betrekking hebben op een bredere hertekening van het (buitengewoon) onderwijslandschap.
 

Recente adviezen

Advies
-

Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

Van eind augustus 2023 tot begin december 2023 kreeg het Kinderrechtencommissariaat dubbel zo veel klachten als in de voorbije jaren over een heel schooljaar. De klachten die ons bereiken, tonen eens te meer aan dat structurele oplossingen nodig zijn.
Lees meer Lees meer
Advies
-

Garandeer gezonde schoolmaaltijden voor elk kind

Leerkrachten en schooldirecties in Vlaanderen kaarten al jaren aan dat kinderen met honger op school zitten. We vragen een Vlaams beleid dat scholen ondersteunt, van kleuter- tot secundair onderwijs, om leerlingen minstens 4 keer per week een kosteloze of betaalbare …
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.