Meedoen met wielerwedstrijden en -proeven

Advies

Belangen van jonge sporters verschillen soms van de belangen van de sportclubs.  Het Kinderrechtencommissariaat oordeelde eerder negatief over de verlaging van de instapleeftijd in de wielersport van 12 naar 8 jaar. Toch voerde de minister van sport dit alsnog door.

Voor het Kinderrechtencommissariaat (en zelfs in het Vlaamse Strategisch Plan voor Sportend Vlaanderen) staan andere principes voorop dan het zo jong mogelijk instappen in competitiesport:

  • voldoende pedagogische en medische begeleiding,
  • geen over benadrukken van competitie, wel van spel en ‘erbij horen’,
  • keuzes openlaten en inzetten op verschillende sporten,
  • voldoende voorlichting,
  • inspraak van de sporter, zonder ze onder druk te zetten,
  • aandacht voor het welbevinden van de jonge sporter,
  • aandacht voor alle sporters, niet enkel voor de meest getalenteerde.

Daarnaast is het niet verstandig om de ene sporttak tot in detail te reguleren en de andere niet. Een globaal jeugdsportbeleid, op basis van bovenstaande principes is gewenst

Bezorgd

Dit advies bezorgden we aan de leden van de Commissie voor Cultuur, Media en Sport van het Vlaams Parlement.

Gepubliceerd
op 20/03/2000 als ParLSt. Vl.Parl.,1999-2000, nr. 102/2

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.