Positie en rechten van binnenlands geadopteerde kinderen

Advies

De Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement nodigt het Kinderrechtencommissariaat uit om advies te geven, tijdens de hoorzittingen, over binnenlandse adopties. Er liggen twee conceptnota’s voor. 

We baseren ons in dit advies op vroeger advieswerk en vragen om rekening te houden met het kinderrechtenverdrag, dat duidelijk stelt:

  • Ouders zijn de belangrijkste opvoedingsverantwoordelijken en het is de opdracht van de overheid om hen hierin bij te staan.
  • Binnenlandse adoptie kan als alternatieve vorm van zorg slechts onder zeer strikte voorwaarden.
  • Het belang van het kind is de voornaamste overweging bij beslissingen in adoptiezaken.


We vragen:

  • De focus te verbreden naar gekende adopties en zich niet te beperken tot ongekende adopties.
  • Rekening te houden met de diverse groep van binnenlandse adoptiekinderen met elk hun eigen noden en vragen.
  • Discreet bevallen mogelijk te maken om te voorkomen dat vrouwen in het buitenland anoniem bevallen en dat daardoor het recht van kinderen om te weten van wie ze afstammen geschonden wordt.
  • In te zetten op het begeleiden van ongewenst zwangere vrouwen en tienermoeders zodat een kind afstaan altijd een goed overwogen en geïnformeerde beslissing is.
  • Bij het uitwerken van een regeling, om het inzagerecht en ruimer het recht op identiteit van deze kinderen te garanderen, rekening te houden met het Decreet Rechtspositie in de jeugdhulp en de Wet op de Patiëntenrechten.
  • De draagwijdte van het recht op identificeerbare informatie, zoals foto’s, van de afstandsouders te bepalen. De toestemming van het kind zelf lijkt ons essentieel.


Tot slot vragen we om een ruimer debat over afstamming en ouderschap te voeren. Waarop baseren we familiebanden en hoe geven we ze juridisch vorm? Is het statuut van pleegvoogdij nog zinvol?

Bezorgd

We bezorgden het advies op 31 maart 2015 aan de leden van de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement.

Op 1 april 2015 licht de kinderrechtencommissaris het advies toe in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement.

Contactpersoon

Contacteer een medewerker

Foto van Julie

Julie Ryngaert

Beleidsadviseur Asiel en migratie, diversiteit, interculturaliteit, religie, gelijke kansen, identiteit en afstamming, sport, kinderrechten internationaal

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Advies
-

Beschermen van kinderen gaat boven straffen van ouders

Kinderen moeten in sommige situaties absoluut beschermd worden tegen beslissingen die ouders nemen, of net niet nemen. Toch zijn we tegen het wetsvoorstel dat de automatische tijdelijke schorsing van het ouderlijk gezag oplegt aan een ouder die verdacht wordt van de …
Lees meer Lees meer
Advies
-

Hervorming van het aansprakelijkheidsrecht

De hervorming die voorligt via het wetsvoorstel van maart 2023 over buitencontractuele aansprakelijkheid is in strijd met het Kinderrechtenverdrag. Het introduceert ingrijpende wijzigingen voor minderjarigen en hun ouders. Elke minderjarige zal vanaf de leeftijd van …
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.