Vlaanderen is straf in jeugd- en kinderrechtenbeleid maar het kan nog straffer

Advies

Het Kinderrechtencommissariaat schaart zich achter het ontwerp van decreet over het jeugd- en kinderrechtenbeleid en de ondersteuning van het jeugdwerk. Het decreet drukt terecht een sterk geloof uit in de kracht van kinderen, jongeren, kinderrechten en het jeugdwerk. Kinderrechten worden in verschillende kinderrechteninstrumenten vertaald.

Vlaanderen is straf in jeugd- en kinderrechtenbeleid maar het kan nog straffer.

  • We stellen voor artikel 4, 6, 7 en 41 een aantal amendementen voor, om de Vlaamse kinderrechteninstrumenten nog sterker te maken in het implementeren van het kinderrechtenverdrag.
  • We missen kinderrechteninstrumenten op lokaal niveau. We vragen om artikel 3 te amenderen want een duidelijke explicitering van de verantwoordelijkheid van lokale besturen ten aanzien van kinderrechten ontbreekt. We missen in het decreet bepalingen die het voor Vlaanderen mogelijk maken om zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van alle kinderenrechten op lokaal niveau op te nemen.
  • Daarnaast vragen we aan de Vlaamse regering om genoeg middelen te voorzien om de ambities van het decreet waar te maken.  

Bezorgd

We bezorgden dit advies op 18 oktober 2023 aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers van het Vlaams Parlement en de bevoegde minister.

Contactpersoon

Contacteer een medewerker

Foto van Leen

Leen Ackaert

Beleidsadviseur Gehandicaptenzorg, wonen, kinderopvang, gezinsondersteuning, vrije tijd, jeugd- en kinderrechtenbeleid

Recente adviezen

Advies
-

Jaarverslag 'Kinderen tonen de weg'

Vorig jaar kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.289 meldingen en klachten. Het Kinderrechtencommissariaat is een echokamer van de problemen waar kinderen en jongeren op botsen. De signalen komen van professionals en familieleden. De meeste meldingen gaan over onder…
Lees meer Lees meer
Memorandum
-

Memorandum 2024 Kinderrechtencommissariaat

Zo’n 1,3 miljoen Vlaamse kinderen en jongeren onder de achttien hebben amper iets in de politieke pap te brokken. Zij gaan niet stemmen. Als kinderrechten een prioriteit worden in Vlaanderen, België en Europa, wint iedereen.
Lees meer Lees meer

Hoe komen onze adviezen tot stand?

Soms wijzen signalen over kinderrechtenschendingen op een structureel probleem. De wetgeving ontbreekt of ze is onduidelijk, inconsequent of in strijd met het kinderrechtenverdrag. Wij onderzoeken knelpunten, luisteren naar de stem van kinderen, jongeren, ouders en professionals en formuleren aanbevelingen in beleidsadviezen.