Wat staat er in het Kinderrechtenverdrag?

Kinderrechten gaan over alles waar een kind mee te maken krijgt in zijn leven, gezin, buurt, school … Je hebt recht op een naam en een identiteit, op zorg en gezondheid, op een eigen mening, onderwijs, informatie, vrije tijd, privacy, spel en zoveel meer. 

Het Kinderrechtenverdrag in 14 rechten 

Recht op anders zijn

Lees meer

Recht op bescherming als vluchteling

Lees meer

Recht op bescherming tegen kinderarbeid

Lees meer

Recht op een naam, nationaliteit en identiteit

Lees meer

Recht op gezondheidszorg

Lees meer

Recht op informatie

Lees meer

Recht op ontspanning en vrije tijd

Lees meer

Recht op privacy 

Lees meer

Recht op wonen, voeding en kleding

Lees meer

Recht als dader van een misdrijf

Lees meer

Recht op bescherming tegen geweld

Lees meer

Recht op een eigen mening

Lees meer

Recht op onderwijs

Lees meer

Recht op zorg, opvoeding en familie

Lees meer

Het Kinderrechtenverdrag in jongerentaal

‘t Zitemzo: jouw rechten, jouw leven

Een hapklaar magazine over jongerenrechten voor jongeren vanaf 13 à 14 jaar.